Univerzitní centrum Na Baště vznikl jako vzdělávací centrum se záměrem poskytnout motivující intelektuální a morální prostředí pro cílevědomé studenty pražských vysokých škol. Nabízí studentům kvalitní pomoc v jejich osobním, profesním, duchovním a kulturním vzdělávání, integruje a doplňuje vědecké a technické vzdělání, které získávají na univerzitě. Klade si za cíl vytvořit vhodné prostředí pro individuální studium i skupinové studijní aktivity, jako jsou přednášky a diskuzní kluby. K dispozici je zde studovna i místnost vybavená počítačovou technikou.

Univerzitní centrum Na Baště disponuje knihovnou, přednáškovou místností, studovnou, kaplí atd. Je zde přátelská atmosféra, osobnost každého člověka je přijímána s respektem vůči jeho individualitě.

Tato iniciativa je inspirována mnohými podobnými centry po celém světě, s kterými už existuje dlouhodobá zkušenost.

Činnosti

Důraz se klade na následující oblasti:

Vědecká a kulturní činnost: studijní skupiny, kulaté stoly, kurzy profesní etiky, kurzy metodiky studia, besedy s nejrůznějšími osobnostmi veřejného života, účast na mezinárodních kongresech.

Přednášky a besedy na aktuální témata: besedy a semináře na propagaci a podporu rodinných hodnot v společenské struktuře a na vývoj osobnosti a prohloubení kulturních a doktrinálních aspektů, které tvoří základ křesťanského chápání člověka a historie.

Sportovní a umělecké činnosti a výlety.

Křesťanské doktrinální a duchovní vzdělávání: je svěřeno Prelatuře Opus Dei, jejíž duch je založen na posvěcování v profesní práci a plnění všedních povinností křesťanského života. Opus Dei je personální prelatura římskokatolické církve.

Pomoc lidem v nouzi: ve prospěch těch nepotřebnějších, jako jsou staří a nemocní lidé, účast na programech solidarity a spolupráce.

Historie

Asociace pro podporu vzdělání vznikla roku 1992 jako neziskové občanské sdružení s přesvědčením, že budoucnost závisí na výchově mladých generací pro solidární a svobodné soužití. Stavba koleje, která by pomohla zlepšit životní a vzdělávací podmínky vysokoškolských studentů v České republice, se stala jedním z našich klíčových cílů.

Nákupem pozemku na ulici Na Baště sv. Jiří v Praze se tento cíl začal uskutečňovat. Stará budova byla rekonstruována v roce 1995.

Financování

Asociace pro podporu vzdělání je neziskové občanské sdružení, z toho důvodu používá na pokrytí nákladů na projekt příspěvků osob a institucí, které se ztotožňují s naším cílem. Příspěvky ve formě sponzoringu anebo daru můžou být odpočítané ze základu daně z příjmu. Asociace pro podporu vzdělání za všechny tyto příspěvky a dary děkuje.

Duchovní formace

Prelatura Opus Dei je organizací Katolické církve, která byla z božího vnuknutí založena 2. října 1928 svatým Josemaríou Escrivou de Balaguer. V současnosti má více než 90 000 členů, kteří si kladou za cíl bojovat o svatost uprostřed světa prostřednictvím posvěcování své každodenní práce.

Cílem Opus Dei je pomáhat křesťanům, aby konkretizovali své povolání k svatosti, které dostali při křtu. Práce – v původním Božím plánu – je příležitostí k setkávání se s Bohem. Prelatura se snaží dávat pastorační pomoc, aby křesťan byl schopen proměňovat každý okamžík svého pracovního dne v příležitost k milování Boha a službu církvi a všem duším.