Osobnost

Univerzitní centrum je příjemným a motivujícím prostředím pro cílevědomé studenty vysokých škol. Snaží se ukázat vždy platné morální zásady, které sebou přinášejí úspěch a spokojený život.

Studium

Zaměření na pomoc studentům při osobním a kulturním vzdělávání. Semináře, diskuzní kluby, přednášky odborníků a známých osobností politického a vědeckého spektra pro rozšíření obzorů studentů. Doplňují vědecké a technické vzdělání získané
na univerzitě.

Atmosféra

V přátelské atmosféře je přijímaná osobnost každého člověka s respektem na jeho individualitu. Plnění povinností a domácích prací v centru učí studenty disciplíně a trpělivosti, jsou schopni přijímat výzvy a posouvat svoje hranice.

Univerzitní centrum Na Baště je iniciativa inspirována mnohými podobnými centry po celém světě, s kterými už existuje dlouhodobá zkušenost. Vzdělávací a formační aktivity jsou svěřeny Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve.