V současné chvíli máme všechny ubytovací kapacity plně obsazeny. Je ale možné si podat přihlášku na ubytování v letním semestru 2017/2018 a to do 31. 12. 2017. Termín podání přihlášek na ubytování v akademickém roce 2018/2019 je 20. 6. 2018.