Univerzitní centrum Na Baště je soukromým studentským domovem pro chlapce. Vzniklo jako ubytovací zařízení a vzdělávací centrum se záměrem poskytnout motivující intelektuální a morální prostředí pro cílevědomé studenty pražských vysokých škol. Nabízí studentům kvalitní pomoc v jejich osobním a kulturním vzdělávání, integruje a doplňuje vědecké a technické vzdělání, které získávají na univerzitě. Klade si za cíl vytvořit vhodné prostředí pro individuální studium i skupinové studijní aktivity, jako jsou přednášky a diskuzní kluby. K dispozici je zde studovna i místnost vybavená počítačovou technikou.

Univerzitní centrum Na Baště disponuje knihovnou, přednáškovou místností, studovnou, kaplí atd. Je zde přátelská atmosféra, osobnost každého člověka je přijímána s respektem vůči jeho individualitě. Tato iniciativa je inspirována mnohými podobnými centry po celém světě, s kterými už existuje dlouhodobá zkušenost. Vzdělávací a formační aktivity jsou svěřeny Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve.