Studenti, kteří využívají ubytování v Univerzitním centru Na Baště, jsou ochotni pracovat na zlepšení svých osobnostních a profesních kvalit. Na Baště se pro ně nabízí vzdělávací program, který je vystavěn na čtyřech základních pilířích:

Vzdělání
Doba studia na univerzitě je přípravou na pracovní život. Je to období vhodné k osvojení si postojů a znalostí potřebných pro vykonávání jakékoli odborné práce. Práce v týmu, vedení lidí, tolerance rozhodování se nebo flexibilita jsou jedny z mnohých vlastností, které se mohou studenti během pobytu Na Baště naučit.


Solidarita
Během pobytu v rezidenci se studenti aktivně podílejí na jejím chodu. Vedle toho se jak bydlící, tak další studenti zavazují věnovat čas potřebným. Tento pilíř pomáhá rozvíjet vlastnosti jako je empatie, komunikace, přizpůsobení se změnám, touha pomáhat druhým. Jinými slovy vede k vyjití ze sebe sama a otevření se druhým.
 
 

Odpovědnost
Vysokoškolský život je obdobím vytváření všestranného pohledu na společnost. Je dobré pěstovat zájem o umění, kulturu a vědu. Proto je vzdělávácí program univerzitního centra zaměřen také na kultivaci těchto oblastí. Studenti tak získávají přehled o věcech mimo jejich studijní program a získávají globálnější vizi reality. Součástí života Na Baště jsou také sportovní aktivity, jako příležitost k rozvoji vlastní osobnosti.
 
 

Motivace
Každý student by měl mít aktivní zájem na zlepšení svých kvalit. Současně by měl být také aktivní v rozhodnutí věnovat svůj čas ostatním, sdílet s nimi své ideály, radosti i starosti. Nejenom čekat, co ostatní přinesou jemu, ale spíše se zajímat o to, co by mohl udělat pro druhé.